Xây nhà ở mới cần những thủ tục gì? Tìm hiểu ngay nhé

Theo khoản 3 điều 103 luật xây dựng, ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị.

Theo quy định tại khoản 1 điều 89 luật xây dựng 2014, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư cần phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định (trừ một số trường hợp miễn giấy phép xây dựng như: nhà ở riêng lẻ ở nông thôn không nằm trong khu bảo tồn, khu di tích văn hóa, dự án thuộc phát triển đô thị).

Vậy nên để xây nhà ở cần phải có giấy phép xây dựng, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (trừ trường hợp miễn phí).

Theo khoản 3 điều 103 luật xây dựng, ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng với các công trình, nhà ở riêng lẻ trong khu đô thị.

Theo quy định tại 1 điều 93 luật xây dựng, điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị cần phải phù hợp: mục đích sử dụng đất quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ, đảm bảo các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, để điều, thiết kế xây dựng nhà ở phải tuân thủ theo các quy định chung…

Xây nhà ở mới cần những thủ tục gì? Tìm hiểu ngay nhé

Nhà ở riêng lẻ tại đô thị cần phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng, đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết về xây dựng thì cũng cần phải phù hợp với quy chế quản lý xây dựng, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Theo khoản 1 Điều 95 Luật Xây dựng, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

– Đơn đê nghị cấp giấy phép xây dựng

– Kèm theo một bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Bản vẽ xây dựng

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề cần phải có bản cam kết đảm bảo an toàn với công trình liền kề.

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ, trước khi thi công xây dựng cần phải liên hệ với cơ quan chủ sở hữu hoặc người quản lý các công trình liền kề, để kiểm tra hiện trạng và ghi nhận các khuyệt tật cũng như yếu điểm (nếu có)

Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình liền kề cần phải phối hợp với chủ nhà để kiểm tra, ghi nhận toàn bộ quá trính thi công và căn cứ giải quyết các tranh chấp (nếu có).

Ngoài ra, gia chủ cần phải tuân hủ các quy định chung về khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, tổ chức xây dựng và thi công xây dựng. Nắm được những tiêu chí trên bạn sẽ hiểu phần nào thủ tục xây dựng nhà ở.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *